گالری تصاویر دکتر سلیمانی

تزریق فیلر

جهت مشاهده نمونه کارها کلیک کنید

نمونه کارهای تزریق فیلر

مشاهده

مزوتراپی مو

جهت مشاهده نمونه کارها کلیک کنید

نمونه کارهای مزوتراپی مو

مشاهده

کاشت مو

جهت مشاهده نمونه کارها کلیک کنید

نمونه کارهای کاشت مو

مشاهده

سایر نمونه کارها

جهت مشاهده نمونه کارها کلیک کنید

سایر نمونه کارها

مشاهده