زگیل تناسلی

زگیل تناسلی زگیل های تناسلی مسری هستند. زگیل تناسلی توسط ویروس HPV ایجاد می شود. رابطه جنسی محافظت نشده یکی از شایع ترین راه های انتقال این ویروس می باشد. برخی زگیل های تناسلی پاسخ خوبی به درمان های موضعی نشان می دهند. زگیل تناسلی، توده های نرمی هستند که بر روی ناحیه تناسلی رشد […]

read more »