درمان جای جوش به روش سابسیژن

از بین بردن جای جوش های عمیق درمان جای بخیه اسکارهای آتروفیک (فرو رفته ) جای آبله مرغان جوش زدن عارضه ای است که همه ما روزی با آن درگیر بوده و یا هم اکنون در گیر آن هستیم. به هر کسی بگویید که جوش زده ام و به دنبال راهی برای برطرف کردن آن […]

read more »