تزریق بوتاکس

تزریق بوتاکس تزریق بوتاکس یکی از مواردی است که امروزه در میان مردم بسیار رایج شده است .بوتاکس فرآورده ای است که از سم بوتولیسم گرفته شده است سال ها پیش وقتی از این سم برای لوچی استفاده می کردند برای انحراف چشم مشاهده کردند که می تواند روی چروک های پوست موثر باشد و […]

read more »